POČETNA

O NAMA

Naše usluge

Portfolio

METODE ISTRAŽIVANJA

FAQ

Feedback

KONTAKT

Exploratorna Faktorska Analiza (EFA)

Search our Site

|
+49 (0)178-8955-751

Exploratory Factor Analysis (EFA), Kako interpretirati  KMO i Bartlett´s test 


KMO test i Bartlett-ov test se koriste za procjenu prikladnosti podataka za faktorsku analizu.